Friday, January 6, 2012

MUHAMMAD ZAHIR / MUHAMMAD AKHIR


Yang pertama ialah Muhammad Zahir atau Muhammad Akhir yaitu Batang Tubuh atau
Jasadnya yang zahir yang dapat dilihat dengan mata kepala. Tubuh atau Jasad ini
disebut sebagai MANUSIA SEMENTARA YANG ZAHIR. Ianya juga dirujuk sebagai ADAM.
...
Jasad atau tubuh manusia ini terdiri dari pelbagai anggota. Anggota atau organ organ ini juga boleh dibahagikan kepada dua yaitu anggota luar badan dan anggota dalam
badannya. Anggota anggota itu pula terdiri dari jutaan sel sel atau molekul yang halus
halus dan seni seni.

MUHAMMAD BATIN / MUHAMMAD AWAL

Yang kedua ialah Muhammad Batin atau Muhammad Awal yaitu Nyawanya. Yang
dikatakan Nyawa atau Batin itu juga terdiri dari dua perkara,
Pertama apa yang disebut sebagai RUH dan yang kedua ialah apa yang disebut sebagai DIRI RAHSIA atau DIRI SEBENAR atau DIRI HAKIKI manusia itu.See more
LikeUnlike • •Follow postUnfollow post • 4 hours ago
o
o 2 people like this.
o
oPak Din Oden
Setuju "Anggota anggota itu pula terdiri dari jutaan sel sel atau molekul yang halus halus dan seni seni." Di dalam Konsep Fi Sittah, manusia (tahap 6) adalah Complex Living Cells, yang sebenarnya dibentuk dari element kimia (kesemua 128) y...ang berada di tahap 4. Bagaimanapun tanpa software (roh) jasad tersebut tidak berfungsi membentuk kehidupan.

Nur Muhammad adalah nama kepada pentajjalian Tenaga kepada Bahan asas yang membentuk semua benda, termasuk manusia. Dari segi saintifiknya mereka sedang mencari zarah tersebut dan dirujuk sebagai The God Particle.See more
4 hours ago • LikeUnlike

No comments:

Post a Comment