Tuesday, January 29, 2013

Syarah Hikam 14


"Sedang amal perbuatan yang anda lakukan berupa sedekah, sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain ibadat adalah hadiah anda kepada-Nya. Dimanakah letak keseimbangan antara hadiah anda kepada-Nya (amal-amal anda yang ma'lul dan ahwal anda yang madkhul) dengan anugerah Allah Taala kepada anda (berupa ilham, taufik dan hidayah kearah jalan makrifat dan kasyaf iaitu dikhususkan kepada orang-orang ahlul I'naayaat dan ahli tahkik)".
Keterangan:
    Oleh sebab itulah bagi orang-orang yang berada pada stesen rohul Qudus memerintah (ahlul maqam) dimudahkan segala amal untuk mereka tanpa berasa berat dan kesukaran (musyaqqah).Tetapi sebaliknya, bagi orang ahlul a'mal diberatkan mereka dengan mujahadah (memerangi nafsu) dalam erti kata diri mereka menghadapi kesukaran dalam berusaha mengekang hawa nafsunya dalam setiap hal. Sementara orang ahli makam (orang arif) ini mempunyai beraneka warna jenis amal perbuatan mereka menurut atas kedudukan hal masing-masing. Justeru itu, pengarang ra menegaskan dengan berkata: bersambung pada kalam hikmah seterusnya.

No comments:

Post a Comment